Přihláška 2021

Elektronická přihláška do kurzů pro rok 2021 – lyžařská škola, lyžařská školička a snowboard.


B – lyžařská škola NEDĚLE (odjezd z Týniště nad Orlicí)D – lyžařská školička NEDĚLE (odjezd z Týniště nad Orlicí)

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasíte s podmínkami uvedenými níže.
Pro každý kurz je omezený počet míst. Pokud tak ve formuláři nevidíte některý z kurzů, již byl plně obsazen.

Zkontrolujte si případně složku SPAM.


SKI KLUB, z. s.
Žofínská 813
517 41 Kostelec nad Orlicí

KB Rychnov nad Kněžnou 17934571/0100, IČO 15040666

P Ř I H L Á Š K A

do 44. ročníku lyžařské školy / 9. ročníku školičky pro nejmenší / 7. ročníku snowboardingu
pořádané SKI KLUBEM Kostelec nad Orlicí, která je součástí přihlášky SL ČR

 

 


Souhlas

Souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  Podpisem dávám souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů uvedených v přihlášce v souvislosti se zajištěním činnosti SKI KLUBu Kostelec nad Orlicí.

Elektronickým odesláním přihlášky a zaplacením školného potvrzuji, že přihlášený/á je způsobilý/á svým zdravotním stavem a požadovaným vybavením zúčastnit se výcviku v LŠ, pořádané SKI KLUBEM Kostelec nad Orlicí. S podmínkami účasti na LŠ 2021 souhlasím.

PODMÍNKY ÚČASTI LŠ SKI KLUBU Kostelec nad Orlicí – ZDOBNICE – 2021

Lyžařská škola 2021 je rozdělena na skupiny: A (odjezd z Kostelce n. O.), B (odjezd z Týniště n. O.), C (školička pro nejmenší s odjezdem z Kostelce n. O.), D (školička pro nejmenší s odjezdem z Týniště n.O.) a E (snowboard – pouze s odjezdem z Kostelce n.O.).

Doprava je zajištěna zvláštním autobusem.

Lyžařská škola A + C + E – odjezd z Kostelce n. O. v 08:00 od Komunitního centra v těchto termínech
  • leden 2021 – 9., 16., 23. a 30. (soboty)
  • únor 2021 – 6., 13. (soboty)
  • cena 3 000 Kč (A), 3 000 Kč (C), 3 200 Kč (E)
Lyžařská škola B + D – odjezd z Týniště n. O. v 07:30 z náměstí, z Kostelce n. O. v 08:00 od Komunitního centra v těchto termínech
  • leden 2021 – 10., 17., 24. a 31. (neděle)
  • únor 2021 – 7. (neděle), 13. (sobota)
  • cena 3 100 Kč (B), 3 100 Kč (D)

Sraz účastníků vždy 15 minut před odjezdem autobusu. V případě špatných klimatických podmínek si SKI KLUB vyhrazuje právo změny termínu. Termíny LŠ se mohou posouvat, nejpozději však do 14. března 2021.

Návrat
  • odjezd ze Zdobnice v 15:00
  • předpokládaný příjezd do Kostelce n. O. mezi 15:45–16:00 (do Týniště n. O. v 16:30)

Vyplněné přihlášky odesílejte do 31. 10. 2020.

Úhrada příspěvku za LŠ 2021 na účet SKI KLUBU číslo 17934571/0100, variabilní symbol RČ účastníka, do poznámky uveďte jméno dítěte a úhradu uskutečněte do 15. 11. 2020.

V případě omluvené neúčasti účastníka LŠ 2021, lze uskutečnit náhradu LŠ po domluvě s instruktory lyžování. Snowboard není možné nahradit za žádných okolností.

Poplatek zahrnuje dopravu účastníků LŠ, jízdné na vleku, odbornou výuku kvalifikovanými cvičiteli a instruktory lyžování, teplý čaj, základní pojištění.

Při třech a více omluvených absencích z důvodu nemoci (požadujeme zprávu od lékaře) bude při vyžádání do 30 dnů od ukončení LŠ poměrná částka vrácena po odečtení nákladů. Doporučujeme uzavření vlastní pojistky. V případě neuskutečnění LŠ z důvodu špatných klimatických podmínek bude vrácena částka ponížena o 150 Kč (manipulační poplatky).

Vybavení: sjezdové lyže včetně hůlek, přilba (lze zapůjčit za poplatek 100 Kč), sportovní zimní oblečení, nepromokavé rukavice + náhradní, batoh na osobní věci, jídlo na celý den.

Svah, kde probíhá lyžařská škola – Zdobnice v Orlických horách

Svah, kde probíhá lyžařská škola – Zdobnice v Orlických horách

Informace
Kontakty
  • Božena Bolehovská – 606 783 456
  • Michala Kavalková – 732 812 555