Přihláška 2022

Elektronická přihláška do kurzů pro rok 2022 – lyžařská škola, lyžařská školička a snowboard.

  Kurz


  B – lyžařská škola NEDĚLE (odjezd z Týniště nad Orlicí)D – lyžařská školička NEDĚLE (odjezd z Týniště nad Orlicí)

  Dítě

  Zákonní zástupci

  1. zákonný zástupce

  2. zákonný zástupce

  Ostatní

  Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasíte s podmínkami uvedenými níže.
  Pro každý kurz je omezený počet míst. Pokud tak ve formuláři nevidíte některý z kurzů, již byl plně obsazen.

  Zkontrolujte si případně složku SPAM.


  SKI KLUB, z. s.
  Žofínská 813
  517 41 Kostelec nad Orlicí

  KB Rychnov nad Kněžnou 17934571/0100, IČO 15040666

  P Ř I H L Á Š K A

  do 44. ročníku lyžařské školy / 9. ročníku školičky pro nejmenší / 7. ročníku snowboardingu
  pořádané SKI KLUBEM Kostelec nad Orlicí, která je součástí přihlášky SL ČR

   

   


  Souhlas

  Souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  Podpisem dávám souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů uvedených v přihlášce v souvislosti se zajištěním činnosti SKI KLUBu Kostelec nad Orlicí.

  Elektronickým odesláním přihlášky a zaplacením školného potvrzuji, že přihlášený/á je způsobilý/á svým zdravotním stavem a požadovaným vybavením zúčastnit se výcviku v LŠ, pořádané SKI KLUBEM Kostelec nad Orlicí. S podmínkami účasti na LŠ 2022 souhlasím.

  PODMÍNKY ÚČASTI LŠ SKI KLUBU Kostelec nad Orlicí – ZDOBNICE – 2022

  Lyžařská škola 2022 je rozdělena na skupiny: A (odjezd z Kostelce n. O.), B (odjezd z Týniště n. O.), C (školička pro nejmenší s odjezdem z Kostelce n. O.), D (školička pro nejmenší s odjezdem z Týniště n.O.) a E (snowboard – pouze s odjezdem z Kostelce n.O.).

  Doprava je zajištěna zvláštním autobusem.

  Lyžařská škola A + C + E – odjezd z Kostelce n. O. v 08:00 od Komunitního centra v těchto termínech
  • leden 2022 – 8., 15., 22. a 29. (soboty)
  • únor 2022 – 5., 12. (soboty)
  • cena 3 200 Kč (A), 3 200 Kč (C), 3 500 Kč (E)
  Lyžařská škola B + D – odjezd z Týniště n. O. v 07:30 z náměstí, z Kostelce n. O. v 08:00 od Komunitního centra v těchto termínech
  • leden 2022 – 9., 16., 23. a 30. (neděle)
  • únor 2022 – 6. (neděle), 12. (sobota)
  • cena 3 500 Kč (B), 3 500 Kč (D)

  Sraz účastníků vždy 15 minut před odjezdem autobusu. V případě špatných klimatických podmínek si SKI KLUB vyhrazuje právo změny termínu. Termíny LŠ se mohou posouvat, nejpozději však do 19. března 2022.

  Návrat
  • odjezd ze Zdobnice v 15:00
  • předpokládaný příjezd do Kostelce n. O. mezi 15:45–16:00 (do Týniště n. O. v 16:30)

  Vyplněné přihlášky odesílejte do 31. 10. 2021.

  Úhrada příspěvku za LŠ 2022 na účet SKI KLUBU číslo 17934571/0100, variabilní symbol RČ účastníka, do poznámky uveďte jméno dítěte a úhradu uskutečněte do 15. 11. 2021.

  V případě omluvené neúčasti účastníka LŠ 2022, lze uskutečnit náhradu LŠ po domluvě s instruktory lyžování. Snowboard není možné nahradit za žádných okolností.

  Poplatek zahrnuje dopravu účastníků LŠ, jízdné na vleku, odbornou výuku kvalifikovanými cvičiteli a instruktory lyžování, teplý čaj, základní pojištění.

  Při třech a více omluvených absencích z důvodu nemoci (požadujeme zprávu od lékaře) bude při vyžádání do 30 dnů od ukončení LŠ poměrná částka vrácena po odečtení nákladů. Doporučujeme uzavření vlastní pojistky. V případě neuskutečnění LŠ z důvodu špatných klimatických podmínek bude vrácena částka ponížena o 150 Kč (manipulační poplatky).

  Vybavení: sjezdové lyže včetně hůlek, přilba (lze zapůjčit za poplatek 100 Kč), sportovní zimní oblečení, nepromokavé rukavice + náhradní, batoh na osobní věci, jídlo na celý den.

  Svah, kde probíhá lyžařská škola – Zdobnice v Orlických horách

  Svah, kde probíhá lyžařská škola – Zdobnice v Orlických horách

  Informace
  Kontakty
  • Božena Bolehovská – 606 783 456
  • Michala Kavalková – 732 812 555