Přihláška 2023

Elektronická přihláška do kurzů pro rok 2023 – lyžařská škola, lyžařská školička a snowboard.

Kapacita kurzů již byla naplněna – děkujeme za váš zájem.


SKI KLUB, z. s.
Žofínská 813
517 41 Kostelec nad Orlicí

KB Rychnov nad Kněžnou 17934571/0100, IČO 15040666

P Ř I H L Á Š K A

do 45. ročníku lyžařské školy / 10. ročníku školičky pro nejmenší / 8. ročníku snowboardingu
pořádané SKI KLUBEM Kostelec nad Orlicí, která je součástí přihlášky SL ČR

 

 


Souhlas

Souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  Podpisem dávám souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů uvedených v přihlášce v souvislosti se zajištěním činnosti SKI KLUBu Kostelec nad Orlicí.

Elektronickým odesláním přihlášky a zaplacením školného potvrzuji, že přihlášený/á je způsobilý/á svým zdravotním stavem a požadovaným vybavením zúčastnit se výcviku v LŠ, pořádané SKI KLUBEM Kostelec nad Orlicí. S podmínkami účasti na LŠ 2023 souhlasím.

PODMÍNKY ÚČASTI LŠ SKI KLUBU Kostelec nad Orlicí – ZDOBNICE – 2023

Lyžařská škola 2023 je rozdělena na skupiny: A (odjezd z Kostelce n. O.), B (odjezd z Týniště n. O.), C (školička pro nejmenší s odjezdem z Kostelce n. O.), D (školička pro nejmenší s odjezdem z Týniště n.O.) a E (snowboard – pouze s odjezdem z Kostelce n.O.).

Doprava je zajištěna zvláštním autobusem.

Lyžařská škola A + C + E – odjezd z Kostelce n. O. v 08:00 od Komunitního centra v těchto termínech
  • leden 2023 – 7., 14., 21. a 28. (soboty)
  • únor 2023 – 4., 11. (soboty)
  • cena 4 000 Kč
Lyžařská škola B + D – odjezd z Týniště n. O. v 07:30 z náměstí, z Kostelce n. O. v 08:00 od Komunitního centra v těchto termínech
  • leden 2023 – 8., 15., 22. a 29. (neděle)
  • únor 2023 – 5. (neděle), 11. (sobota)
  • cena 4 000 Kč

Sraz účastníků vždy 15 minut před odjezdem autobusu. V případě špatných klimatických podmínek si SKI KLUB vyhrazuje právo změny termínu. Termíny LŠ se mohou posouvat, nejpozději však do 18. března 2023.

Návrat
  • odjezd ze Zdobnice v 15:00
  • předpokládaný příjezd do Kostelce n. O. mezi 15:45–16:00 (do Týniště n. O. v 16:30)

Úhrada příspěvku za LŠ 2023 na účet SKI KLUBU číslo 17934571/0100, variabilní symbol RČ účastníka, do poznámky uveďte jméno dítěte a úhradu uskutečněte do 15. 11. 2022.

Poplatek zahrnuje dopravu účastníků LŠ, jízdné na vleku, odbornou výuku kvalifikovanými cvičiteli a instruktory lyžování, teplý čaj, základní pojištění.

Doporučujeme uzavření vlastní pojistky. V případě neuskutečnění LŠ z důvodu špatných klimatických podmínek bude vrácena částka ponížena o 150 Kč (manipulační poplatky).

Při neúčasti na kurzu z jakéhokoliv důvodu nelze požadovat náhradu.

Vybavení: sjezdové lyže včetně hůlek, přilba (lze zapůjčit za poplatek 100 Kč), sportovní zimní oblečení, nepromokavé rukavice + náhradní, batoh na osobní věci, jídlo na celý den.

Svah, kde probíhá lyžařská škola – Zdobnice v Orlických horách

Svah, kde probíhá lyžařská škola – Zdobnice v Orlických horách

Informace
Kontakty
  • Božena Bolehovská – 606 783 456
  • Michala Kavalková – 732 812 555